Jak napsat bakalářskou práci?

Vypracováním bakalářské práce má student prokázat schopnost samostatně využívat teoretické a metodologické poznatky získané během studia a aplikovat je při řešení konkrétního úkolu v  daném oboru.

 

Student by měl prokázat nejenom schopnost využít teoretické poznatky, ale také schopnost získávat ověřené informace, orientovat se ve zdrojích a umět hledat řešení problémů, které při vypracování vyvstanou.

Postup

Níže uvádíme standardní postup, který lze na základě vlastního uvážení, nebo domluvy s vedoucím práce pozměnit.

 

1) Popis výchozí situace, smysl a cíle práce

Cílem je zvolit paradigma, vymezit cíle.  Objasníme možnost intepretace výsledků, případně jaký očekáváme přínos dosažených cílů.

 

2) Metody zpracování bakalářské práce

Cílem je zvolit metody vypracování a získávání dat. Jak budeme postupovat a jaké zvolíme prostředky pro získání dat a dosažení cílů.

 

3) Seznam literatury

Zajistíme seznam literatury, ze které budeme čerpat, najdeme vhodné oborné a ověřené zdroje.

 

4) Časový harmonogram zpracování

Naplánujeme si postup práce tak, abychom měli dostatečnou rezervu, minimálně čtrnáct dní před odevzdáním bychom měli mít práci hotovou a nechat si dostatečnou rezervu na její kontrolu.

 

Detailní popis postupu naleznete v Doporučení ke zpracování bakalářské práce - dokument je vypracován na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Nevíte si rady s psaním bakalářské práce? Obraťte se na nás!

 

Klientská sekce
E-mail:
Heslo:

Zapomenuté heslo
Kontaktujte nás.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
ICQ 610 239 119
Skype nepisto.cz
Nejčastěji poptávané obory